giovedì 11 ottobre 2018

Dedicato a Stefano Scullino


MESSIGNADI nel tempo ricorda Stefano

Stefano uomo di altri tempi, signore gioviale e pieno di humor, gentile, lavoratore ed onesto. Ti ricordiamo con affetto, hai combattuto la malattia con la tua forte voglia di vivere. Ti rivedo ancora seduto nella tua seggiola accanto alla porta, ciao vecchia colonna portante della Figurella, oggi ci hai lasciati e un pezzo di storia anche con te se n'è andato. Noi ti salutiamo Stefano e il tuo ricordo rimane sempre nel cuore di chi ti ha voluto bene e stimato. MESSIGNADI nel tempo.

GIUSEPPINA CONDELLO TUCCI

venerdì 31 agosto 2018

Dedicato alla Madonna di Polsi (di Michele Brancati)


O’ chi facimu, partimu ?
Cusì ncigna a matina du trentunu;
sta frasi e sti paroli su nta vucca i tutti,
A ogni Messignadotu nci senti ripetiri, puru se pigghjiatu a unu a unu.
A preparazioni però parti i cchjiù luntanu,
forzi i dopu ferragustu;
Si sentunu i canzuni, e i giuvanotti cu muccaturi a manu…
spettanu u partinu sulu u mumentu giustu.
Cusì dopu da missa e da benedizioni,
ndi votamu u zainu n’codu cu na spinta
e nd’ avviamu tutti quanti in processioni
fujiendu pe da basciu a timpa.
A fini du rosariu di nostri vecchjiareri,
ntinnanu quattru noti d’organettu;
iamunindi figghjioli ndi spettanu i senteri,
rriva puru cacchi foresteru, portandu sempri massimu rispettu.
Partimu,
e a luci ndi schjiarisci a via;
Non ndi cuntamu chjiù i quantu simu,
stanotti non ndavi differenzi, si staci tutti in cumpagnia.
Non passa tantu tempu,
e già rrivammu a Priminoru;
cacchidunu già camina a stentu,
cu poti gisci e so niputi e figghji e puru e soru.
A passu a passu trasimmu nta muntagna,
pregandu rridendu e parlandu o spissu;
forzi nc’è puru cu si spagna,
Intantu ndi dassamu arretu u crucifissu.
A Madonna voli fedi e u nci laprimu u cori,
intra i nui pregamu puru o Bambinu;
si faci sentiri a stanchizza, da fatica pari ca voi u mori…
ssettamundi e pizziculiamu nu paninu.
Nta stu mentri cumincia ad arburiari,
e i figghjioli nescinu da tana;
non resistinu, ndannu e caminari
e calinu di machini arretu a carovana.
Ora però veni u pezzu cchjiù bruttu,
Na nchjianata e na calata ndi separa;
u caminu oramai l’avimu e finiri tuttu,
coraggiu cotrareri, rrivammu a toppa e cumincia a cerasara.
Ognunu i nui cumincia a penzari,
A Madonna ndi staci guardandu a tiru;
non ndi potimu cchiù fermari,
mancu ora chi ogni passu ssumigghjia a nu suspiru.
I fimmini a scaza sunnu quasi struggiuti,
non hannu forza mancu pe rijhatari;
ma a Madonna chi nci duna vuci e muti,
ndi spetta a vrazza aperti nd’all’ artari.
Ormai manca pocu e nenti,
u cantu i l’acqua si faci sempri cchjiù forti;
si rizza u pilu battunu i mani i genti,
passammu a hjiumara lapritindi li porti.
Avanti a tutti n’organettu, a cerameda e u nostru stendardu,
Tutti quanti ntonamu na canzuna.
A madonna a tutti cummogghjia cu so sguardu,
Non c’esti petra chi non ciangi mancu se piggjiata a una a una.
Rrivammu a lu cospettu da regina,
ndi battunu i mani i Santulucoti;
u cori non ndavi cchjiù mancu na spina,
avazi a porta fermanu l’atri Messignadoti.
Ndi nginocchjiamu davanti all’ artari,
ognunu cu guti, intenzioni e sentimenti;
ndi ricordamu i l’amici (vicini e luntani) pari pari
e non ndi sperdimu certu di parenti.
I sonaturi finiscinu i cantari,
Ndi liberannu i vanchi u ndi ssettamu dà vicinu;
Cu spetta a missa cu si ndavi e cumpessari,
Finalmenti rrivammu dopu dudici uri di caminu.
A festa finisci pe cu faci già ritornu,
nc’è però cu dormi nda di chjiani;
a madonna a nudu nci faci scornu,
e ndi manteni a tutti quanti sani.
Pe chista tradizioni, chi ndi teni sempri cchiù ncatinati…
Centu canti, deci pinni e milli libri ancora volia
Ma a nui…zoppi, poveri e sciancati
Ndi basta nu sulu gridu: Ora e sempri, VIVA MARIA!
MICHELE BRANCATI